Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Miałeś wypadek w pracy lub w drodze do niej?

Straciłeś bliską Ci osobę w wyniku wypadku przy pracy?

Prawdopodobnie należy Ci się odszkodowanie nie tylko z ZUS-u ale również z zakładu pracy!

Kwoty jakie możesz uzyskać w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała mogą dochodzić do kilkuset tysięcy złotych.

Należy Ci się odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy!

Nie wiesz jak postępować w takich przypadkach?
Nasi doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Zwykle spowodowane jest przyczyną zewnętrzną, a jej skutkiem jest uraz lub śmierć (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Zgodnie z art. 3. Ustawy 2. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, do którego doszło w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia z samoobrony, lub przy wykonywaniu zadań delegowanych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy (chyba, że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań).

 

Wypadek przy pracy – przyczyny

Każdego roku wzrasta liczba wypadków w pracy. Większa jest także liczba wypadków śmiertelnych z tego tytułu. Dane z przeprowadzanych inspekcji wykazują wiele nieprawidłowości z winy pracodawcy, które przyczyniły się do zaistniałych wypadków.

W wielu zakładach pracy pracodawcy nie zapewniają pracownikom bezpiecznych warunków do pracy, zgodnych z przepisami BHP.

Najczęściej przyczyną wypadków jest brak wiedzy lub kwalifikacji do powierzonych czynności w pracy, brak zabezpieczeń, oraz wadliwy sprzęt, a także brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników.

Takie sytuacje prowadzą do tragicznych zdarzeń, które długotrwale lub całkowicie wyłączają pracownika z dalszej aktywności zawodowej.

Wypadek przy pracy, który zawsze wywołuje mniejsze lub większe konsekwencje zdrowotne, uprawnia pracownika do uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Bardzo często pracownik bagatelizuje przysługujące mu prawa, rezygnując z należnego zadośćuczynienia. Powodem jest najczęściej strach przed utratą pracy lub inną sankcją ze strony pracodawcy, a także obawa przed dezaprobatą społeczną w środowisku pracy z powodu podjętych roszczeń odszkodowawczych. Nie każdy też wie, do kogo zgłosić się po zaistniałym wypadku oraz jakie przysługują mu prawa.

 

Jeżeli miałeś wypadek przy pracy, nie rezygnuj ze swoich praw.

 

Nie obawiaj się negatywnej reakcji pracodawcy. Nie ponosi on żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem szkody i podjętym postępowaniem.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, a nasz ekspert udzieli bezpłatnej porady, która ułatwi Ci dalsze postępowanie.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasza wiedza i doświadczenie pomogły Ci spokojnie przejść przez cały proces odszkodowawczy.

Dzwoń do nas lub podaj swój telefon albo email a na pewno się z Tobą skontaktujemy i udzielimy bezpłatnej wstępnej porady.

Oszacujemy wielkość należnego Ci odszkodowania i postaramy się je wyegzekwować.

Pamiętaj, wypadek przy pracy to nie tylko Twoja wina.